سیستم حقوق و دستمزد وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان سازمان را با توجه به اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه «منابع‌ انسانی» بر عهده دارد. این سیستم از یک سو ارتباطی یکپارچه با نرم‌افزار پرسنلی جهت دریافت اطلاعات استخدامی و احکام پرسنل دارد و از سوی دیگر اطلاعات عملکرد پرسنل را از نرم‌افزار «حضور و غیاب» دریافت می‌نماید.

اطلاعات مالی ایجادشده در محاسبات این سیستم نیز به طور مکانیزه به نرم‌افزار حسابداری مالی ارسال می‌گردند. امکانات گسترده این سیستم در تعریف پارامترهای محاسبه حقوق به صورت کاملاً پویا و با توجه به نیازهای موجود، سازمان را قادر می‌سازد که بدون وابستگی به لایه‌های نرم‌افزاری، اطلاعات خود را در سیستم تعریف نموده و آن را بسته به نیازهای خود بومی نماید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار حقوق و دستمزد
مزیتتوضیحات
تبادل اطلاعات با سایر نرم‌افزارهای مرتبط
 • ارتباط با نرم‌افزارهای مرتبط به‌صورت مکانیزه
 • دریافت اطلاعات مربوط به محاسبه حقوق پایه و سایر پارامترهای مرتبط از نرم‌افزار «پرسنلی»
 • دریافت اطلاعات برنامه‌کاری، ساعات حضور، میزان اضافه‌کاری و سایر اطلاعات مربوط به عملکرد ماهانه پرسنل از نرم‌افزار «حضور و غیاب»
 • ارسال اطلاعات مالی ایجاد شده در این رابطه به‌طور مکانیزه به سیستم «حسابداری مالی» و صدور اسناد مالی مرتبط
پشتیبانی از کلیه عوامل محاسبه حقوق
 • تعریف کلیه پارامترهای دخیل در محاسبه حقوق کارکنان
 • تعریف آیتم‌‌های حقوقی از قبیل «وام»،‌ «پس‌انداز»، «مساعده»، «اضافه‌کاری»، «روزکاری و شب‌کاری»، «عیدی»، «پاداش» و غیره
خروجی‌های قانونی
 • تهیه و تولید خروجی‌های استاندارد مرتبط با عملیات حقوق جهت ارائه به مراجع قانونی
 • گزارشات مربوط به مالیات و تعدیل مالیاتی
 • گزارشات مربوط به درخواست وجه و دیسکت وزارت امور اقتصاد و دارایی
 • لیست‌های بیمه‌ در قالب گزارشات و یا دیسکت جهت ارسال به سازمان‌های مرتبط
گزارشات متنوع
 • ایجاد حجم گسترده‌ای از اطلاعات مالی و آماری قابل استفاده در لایه‌های مختلف سازمان بر اثر تراکنش‌های انجام شده
 • گردش اطلاعات سازمان در قالب مجموعه کاملی از گزارشات
 • ارائه گزارش با توجه به سطوح مختلف سازمان، از کاربران دپارتمان‌های مالی گرفته تا مدیران

 

اشتراک گذاری :