کارگاه آشنایی با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ششمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون برای علاقه‌مندان و مدعوین برپا می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
 کارگاه آشنایی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
کارگاه آشنایی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

علیرضا صراف مدرس این کارگاه در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون با اعلام این خبر گفت: این کارگاه با هدف آموزش شیوه‌ای نو در حوزه بودجه‌ریزی در ساختارهای سازمانی و اداری برای مدعوین گردهمایی سالانه چارگون برگزار می‌شود که امیدوارم مورد توجه ایشان قرار بگیرد.
وی ادامه داد: مباحثی که در این کارگاه مطرح می‌شود را معرفی مدل جامع نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نقش برنامه‌ریزی در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تشکیل می‌دهند.
صراف همچنین به بررسی و تشریح نقش هزینه‌یابی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در این کارگاه اشاره کرد و افزود: علاقه‌مندان و حاضران در این کارگاه آموزشی با دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی برعملکرد نیز آشنا و آن را فرا می‌گیرند.
گفتنی است؛ علیرضا صراف مدرس کارگاه آشنایی با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد درششمین گردهمایی سالانه چارگون، عضو شورای راهبری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، رییس کارگروه هزینه‌یابی سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده موسسه حسابداری مدیریت استرالیا است.

اشتراک گذاری :