کارشناسان استقرار اتوماسیون اداری چارگون، بیمارستان بین‌المللی ولیعصر تبریز را با نسل جدید مکاتبات اداری دیدگاه تجهیز کردند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
اتوماسیون اداری دیدگاه در بیمارستان ولیعصر تبریز
اتوماسیون اداری دیدگاه در بیمارستان ولیعصر تبریز

به گزارش روابط عمومی چارگون، بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز از سال ۹۳ با استقرار مکاتبات اتوماسیون اداری دیدگاه، همکاری خود را با شرکت چارگون آغاز کرده است.
در ادامه این همکاری، مدیریت بیمارستان با هدف ارتقای کارآیی نرم‌افزار و بهبود در روال‌های مکاتباتی خود، استقرار نسل جدید اتوماسیون اداری دیدگاه را برگزیدند.
کارشناسان شرکت چارگون با حضور در محل بیمارستان و ارائه آموزش‌های مورد نیاز کاربران، اپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه را نیز برای تسریع در گردش مکتوبات فعال کردند.
این نرم‌افزار با تسهیل فرآیند دسترسی و نگهداشت مکتوبات اداری و حذف کامل کاغذ در ساختارها، بیشترین ظرفیت بهره‌وری را در اختیار مدیران بیمارستان قرار می‌دهد.
با استقرار نرم‌افزار مکاتبات اتوماسیون اداری دیدگاه  الگوها و فرم‌های مورد نیاز بیمارستان با قابلیت جای‌گذاری خودکار طراحی و بارگذاری شد.
ویژگی‌های جدید نرم‌افزار مکاتبات اتوماسیون اداری دیدگاه شامل پیگیری راحت‌تر نامه‌ها، آرشیو و مدیریت اسناد، استفاده از منوی اداری (Multi-Window)، و قابلیت فضای تعامل و گفت‌و‌گوی کاربران با یکدیگر از سوی کاربران بیمارستان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت چارگون در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه به مفهوم اتوماسیون اداری از زاویه جدیدی توجه کرده است. در این زاویه نگاه، مجموعه گسترده‌ای از تعاملات مکاتباتی، سازمانی و پاسخگویی به حجم وسیع و متنوعی از فرآیندهای سازمان مورد توجه واقع شده است.
راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه از مجموعه نرم‌افزارهای مکاتبات اداری، جلسات،‌ کارها، مدیریت اسناد و سامانه پیشخوان ارباب رجوع تشکیل شده‌ است.
این نرم‌افزارها در حوزه اتوماسیون اداری علاوه بر مکانیزه کردن مکاتبات اداری و آرشیو مستندات و اسناد، افزایش بهره‌وری،‌ صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی را برای سازمان‌های کاربر به دنبال دارد.

اشتراک گذاری :