اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با خرید لیسانس و ارائه خدمات، نصب، آموزش نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری و منابع انسانی در فهرست کاربران دیدگاه قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در نخستین انتخاب خود از سیستم‌های جامع منابع انسانی دیدگاه، نرم‌افزارهای حضور و غیاب و پرسنلی و از نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری نرم‌افزار مکاتبات و جلسات 5 را برگزیده است.
سیستم حضورو غیاب دیدگاه به عنوان نرم‌افزار کنترل تردد کارکنان در این اداره کل به بهره‌براری خواهد رسید تا با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل و تهیه گزارشات ساعات حضور و غیاب کارکنان و ارسال خودکار این داده‌ها به نرم‌افزار حقوق‌و دستمزد ، نقش مهمی را در محاسبه حقوق 200 پرسنل این مجموعه ایفا کند.
نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه نیز ضمن نگهداری  مکانیزه کلیه سوابق و اطلاعات کارکنان براساس فرآیندهای جذب، تکمیل اطلاعات پرونده، صدور انواع حکم پرسنلی و یا قرارداد امکان تطبیق اطلاعات با هریک از قوانین مختلف کشور مانند خدمات کشوری، قانون کار، هیات علمی و … را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
تجهیز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به نرم‌افزار مکاتبات 5 دیدگاه نیز علاوه بر مکانیزاسیون مکتوبات اداری این اداره کل، زمینه دسترسی آسان مدیران و سایر کارکنان به اطلاعات و انجام روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای اداری را فراهم‌ می‌کند.
از دیگر ارزش افزوده‌های مهم نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه در این مجموعه می‌توان به تحول در ساختارهای اداری، پیگیری نامه‌ها، آرشیو و مدیریت اسناد، پاسخ‌گویی سریع به مخاطبین و همچنین ایجاد فضای تعاملی بین کاربران اشاره کرد.
نسل جدید نرم‌افزار جلسات دیدگاه که با رویکرد گفتمان سازمانی طراحی و تولید شده نیز قراراست در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان به مدیریت بهینه جلسات و تاثیرگذاری در بهبود عملکرد و بهره‌وری سرمایه‌های سازمانی این مجموعه کمک کند.
از قابلیت‌های این نرم‌افزار می‌توان به پوشش کلیه مراحل جلسات مانند ثبت، لغو، ویرایش قبل و در حین جلسه و نهایی‌سازی آن، ایجاد جلسات تکرار شونده، ارسال دعوت‌نامه به مدعوین خارج از سازمان، افزودن تقویم دیگر کارمندان و اتاق جلسات و مشاهده جزئیات آنها با داشتن دسترسی، افزودن دستور جلسه و مدیریت زمان آن اشاره کرد.
گفتنی است از سوی چارگون مدیریت این پروژه را جناب آقای مهدی راد برعهده دارد.

اشتراک گذاری :