استقبال فرهنگستان علوم از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه، به جمع مشتریان چارگون پیوست.

به گزارش روابط عمومی چارگون، فرهنگستان علوم در نخستین همکاری خود با چارگون نرم‌افزارهای متعددی از حوزه اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و لجستیک و دیدگاه همراه را خریداری کرد.
مدیران این مجموعه تلاش دارند تا با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مکاتبات، سرویس دریافت و ارسال فکس و ایمیل، نرم‌افزارهای اموال، اموال و دارایی‌های ثابت، خرید و تدارکات، بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی و همچنین نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و تشکیلات سازمانی، ساختار اداری، مالی و انسانی خود را متحول کنند.

گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون به سرکار خانم مهسا اشرفی واگذار شده است.

برچسب ها: , , ,