کارشناسان واحد استقرار اتوماسیون اداری چارگون،‌ نسل پنجم نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران راه‌اندازی کردند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ارائه نرم_افزارمکاتبات دیدگاه به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
ارائه نرم_افزارمکاتبات دیدگاه به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

به گزارش روابط عمومی چارگون، این شرکت با در اختیار داشتن بدنه مدیریتی و کارشناسی گسترده، سیاست‌گذاری و هدایت معادن فلزی و غیرفلزی کشور را در اختیار دارد؛ بنابراین وجود بستر مکانیزه مطمئن و یکپارچه برای ایجاد ارتباط بین شرکت مادر و زیرمجموعه‌های آن، ضروری است.
مدیران این شرکت با انتخاب نسل پنجم مکاتبات دیدگاه در تلاشند تا ساختار اداری این مجموعه را پویاتر و چابک‌تر کنند.
در حال حاضر 150 کاربر مکاتباتی و 270 پرسنل این شرکت مادر تخصصی از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه استفاده می‌کنند.
بنابراین گزارش، سرعت بالای نرم‌افزار مکاتبات 5 در سطح کاربری و امکانات به روز و توسعه یافته آن، بیش از پیش نیازهای اداری و مکاتباتی این مجموعه را بر آورده کرده و رضایت حداکثری کاربران را در پی داشته است.
با آسان شدن فرآیند دسترسی و نگهداشت مکتوبات اداری و حدف کامل کاغذ در ساختار اداری، ظرفیت بهره‌وری بیشتری در اختیار مدیران و کاربران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار گرفته است.
درحال حاضر نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه در این شرکت نصب و راه‌اندازی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به نرم‌افزارهای آموزش، پرسنلی، حضور و غیاب، تشکیلات سازمانی و مکانیزاسیون گردش اداری از راهکار منابع انسانی اشاره کرد.
در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران همچنین علاوه بر نرم‌افزارمکاتبات 5، نرم‌افزارهای مدیریت کارها و مدیریت اسناد از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای دیدگاه همراه، BPMS مستقر شده‌اند.
نرم‌افزارمکاتبات 5 دیدگاه با امکانات و قابلیت‌های بهبود یافته فراوان نسبت به نسخه قبلی، فرآیند حذف کامل کاغذ از ساختار اداری(Paperless) را فراهم می‌کند.
ویژگی‌هایی مانند پیگیری نامه‌ها و آرشیو و مدیریت اسناد استفاده از بخش‌های مختلف منوی اداری (Multi-Window)، بازکردن چندین پنجره به صورت همزمان، عدم نیاز به آپدیت office، فضای تعامل و گفت‌و‌گوی بین کاربران و… بر قابلیت‌ها و پویایی نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه، افزوده است.

اشتراک گذاری :