استقرار نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای راهکار مدیریت منابع انسانی، همکاری خود با چارگون را گسترده‌تر کرد.

حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز  بیش از 10 سال است که از محصولات نرم‌افزاری مختلف دیدگاه بهره می‌برد.وی ادامه داد: این دانشگاه پیش از این نیز از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری، زیرساخت و دیدگاه همراه و مدیریت فرآیندها بهره برده است و در همکاری جدید نرم‌افزارهای منابع انسانی را برای راه‌اندازی در مجموعه خود برگزیده است.

کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز پس از نرم‌افزارهای آموزش پرسنلی، تشکیلات سازمانی،‌ حضور و غیاب، در اقدامی تازه استقرار نرم‌افزار حقوق و دستمزد مجموعه دیدگاه را انتخاب کرده است.

به گفته وی، نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه در واقع با محاسبه حقوق و مزایای کارکنان بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه منابع‌ انسانی، ابزاری کارآمد برای بهینه‌سازی چرخه منابع انسانی و مالی در ساختار سازمانی و اداری است.

ربطی یادآور شد: این نرم‌افزار در ارتباطی یکپارچه با نرم‌افزارهای پرسنلی و حضور و غیاب دیدگاه، کاملترین اطلاعات را برای محاصبه حقوق و دستمزد کارکنان دریافت می‌کند.

گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را سرکار خانم مهسا اشرفی برعهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,