نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در شرکت پتروپارس PRE با هدف ارائه خدمات مکانیزه اداری به پرسنل این شرکت، نصب و عملیاتی می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت پتروپارس ریسورسز اینجینیرینگ PRE در فهرست مشتریان دیدگاه قرار گرفت. نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در حوزه پرسنلی و حضور و غیاب و نرم‌افزار مکاتبات حوزه اتوماسیون اداری به این شرکت ارائه شده است.
نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه در میان سیستم‌های حوزه منابع انسانی دیدگاه اهمیت ویژه‌ای دارد. سیستم‌های دیدگاه چه مستقیم و چه با واسطه، اطلاعات پرسنلی کارکنان سازمان را از این نرم افزار پرسنلی دریافت می‌کنند.

مزیت‌های نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه

نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه از سیستم‌های پایه‌ای حوزه منابع انسانی دیدگاه شمرده می‌شود. این نرم‌افزار برخلاف دیگر سیستم‌های مشابه، فراتر از مفهوم کارگزینی الکترونیک عمل می‌کند.
سیستم پرسنلی دیدگاه با هدف متمرکز کردن اطلاعات پرسنل و ثبت مکانیزه احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده است. این سیستم با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای پرسنلی را مکانیزه می‌کند.
نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه نیز ابزاری‌ برای کنترل تردد کارکنان در سازمان است. این نرم‌افزار در حوزه منابع انسانی با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل نقش مهمی در محاسبه حقوق آنها برعهده دارد. تهیه گزارش از ساعات حضور و غیاب کارکنان و ارسال اتوماتیک این اطلاعات به نرم‌افزار حقوق‌و دستمزد دیدگاه از مزیت‌های آن است. این نرم‌افزار اجازه ارتباط با انواع سخت‌افزارهای ثبت تردد و دستگاه‌های کارت‌ساعت را فراهم می‌کند. این مزیت باعث می‌شود سازمان‌های مشتری در انتخاب بستر سخت‌افزاری با محدودیتی مواجه نباشند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

یکپارچگی در راهکار منابع انسانی دیدگاه

مزیت‌ مهم نرم‌افزار حضور و غیاب ارتباط یکپارچه با سیستم‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد است. این ارتباط کارکرد کاملی از مدیریت منابع انسانی را در سازمان‌ها به نمایش می‌گذارد.
نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه نیز بر اساس ساختار منعطف و داینامیک طراحی شده است. از این رو بستر مناسبی برای پیاده‌سازی انواع مختلف متدولوژی‌های مدیریت منابع‌ انسانی در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی فراهم کرده است.

برخی از امکانات شاخص نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه

  • ورود اطلاعات به‌صورت دستی و غیرمکانیزه در صورت عدم استفاده از دستگاه‌های کنترل ورود و خروج
  • پشتیبانی از انواع روش‌های برقراری ارتباط  DL ،‌web service، ارتباط دیتابیسی
  • ثبت فایل اطلاعات دستگاه کارت ساعت به‌صورت آفلاین

اشتراک گذاری :