دانشگاه محقق اردبیلی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری، منابع انسانی، مالی و لجستیک دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.
میلاد پاکنژاد- کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: دانشگاه محقق اردبیلی در نخستین همکاری خود با چارگون بهره‌برداری از نرم‌افزارهای حوزه‌های مختلف دیدگاه را در دستور کار خود قرار داده است تا به این وسیله ساختار اداری، منابع انسانی و مالی خود را متحول کند.
به گفته وی، مدیران این دانشگاه نرم‌افزار مکاتبات از حوزه اتوماسیون اداری، نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت، خرید و تدارکات، انبار و حسابداری انبار را از حوزه لجستیک و نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات از حوزه مالی را برگزیدند.
پاکنژاد اضافه کرد: نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب،‌ حقوق و دستمزد و پرسنلی از حوزه منابع انسانی مجموعه دیدگاه نیز انتخاب دیگر مدیران دانشگاه محقق اردبیلی برای ایجاد تحول و کارآمدی ساختارها بوده است.
گفتنی است؛ جناب آقای علی قاسم‌پور مدیریت این پروژه از سوی چارگون را برعهده دارد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :