نرم‌افزار بازنشستگی دیدگاه از مجموعه نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی برای ارائه خدمات به پرسنل بازنشسته در سازمان اوقاف و امور خیریه عملیاتی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ سازمان اوقاف و امور خیریه با خرید لیسانس و ارائه خدمات نرم‌افزار بازنشستگی دیدگاه، نرم‌افزارهای راهکار مدیریت منابع انسانی را در این سازمان توسعه داد.
سازمان اوقاف و امور خیریه در حال حاضر از سایر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دیدگاه شامل نرم‌افزار آموزش، ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب، تشکیلات سازمانی، حقوق و دستمزد، رفاه، مهمانسرا و وام در ساختار سازمانی خود بهره‌برداری می‌کند.
نرم‌افزارهای حسابداری مالی، انبار و حسابداری انبار و اموال دولتی از راهکار لجستیک و نرم‌افزار BPMS و پایشگر نیز از دیگر محصولات دیدگاه هستند که در این سازمان، عملیاتی شده‌اند.
مدیران و تصمیم‌گیران سازمان اوقاف و امور خیریه برای محاسبه و برقراری حقوق و مزایا در زمان بازنشستگی و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و سوابق بازنشستگان خود،‌ نرم‌افزار بازنشستگی دیدگاه را برگزیده‌اند.
نرم‌افزار بازنشستگی دیدگاه با قابلیت حفظ و نگهداری و بروزرسانی اطلاعات مورد نیاز پرسنل بازنشسته، پتانسیل سازگاری و تطبیق با شرایط دستگاه‌های اداری مختلف و ضوابط گوناگون را دارد.
نرم‌افزار بازنشستگی دیدگاه همچنین به‌ عنوان مرجع دسترسی به اطلاعات بازنشستگان سازمان در حقوق و دستمزد و یا خدمات رفاهی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تبدیل پرونده‌های پرسنلی به پرونده‌های بازنشستگی و انتقال اطلاعات کامل پرونده‌ها شامل اطلاعات شخصی، سوابق خدمتی، بیمه، احکام و و همچنین اعمال تغییرات در پرونده پرسنلی و … از قابلیت‌های این نرم‌افزار است.
مهمت‌رین ویژگی نرم‌افزار بازنشستگی دیدگاه را تشکیل بایگانی الکترونیکی پرونده افراد بازنشسته و نگهداری کلیه سوابق و اطلاعات کارکنان از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی  می‌توان برشمرد.
گفتنی است؛ مدیریت پروژه سازمان اوقاف و امور خیریه از سوی چارگون به جناب آقای مهدی راد واگذار شده است.

اشتراک گذاری :