دانشگاه صنعتی امیرکبیر با خرید و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهایی از راهکار لجستیک و مالی، سبد محصولات نرم‌افزاری دیدگاه را در مجموعه خود، توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مشتریان قدیمی چارگون است که درحال حاضر نرم‌افزارهای مختلفی از راهکارهای منابع انسانی و مالی دیدگاه در این مجموعه به کار گرفته می‌شوند.
نرم‌افزارهای پرسنلی،‌ حقوق و دستمزد و حضور و غیاب از راهکار منابع انسانی و نرم‌افزارهای حسابداری مالی،‌ بودجه و اعتبارات و قراردادها و چندین وب‌ سرویس مجموعه دیدگاه از جمله محصولات نرم‌افزاری شرکت چارگون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند.
در همکاری جدید چارگون و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استقرار نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار،‌ اموال و دارایی‌های ثابت و نرم‌افزار خرید و تدارکات از راهکار لجستیک دیدگاه و نرم‌افزارهای تکمیلی و بانک‌های اطلاعاتی مالی در برنامه کاری قرار داده شده است.
با استفاده از نرم‌افزارهای راهکار لجستیک دیدگاه، زمینه اداره بهینه انواع انبارها در هر منطقه جغرافیایی، نظارت بر گردش، موجودی، موقعیت کالا و وضعیت اموال و دارایی‌های ثابت فراهم می‌شود؛ علاوه بر این، مدیریت مرکزی می‌تواند در هر زمان به گزارش‌ها و اطلاعات تجمیعی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند.
پرسنل سازمان با استفاده از زیرساخت پیشخوان کارکنان در نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه می‌توانند درباره درخواست‌های خرید، انتقال کالا از انبار، لیست اموال، اطلاع‌رسانی و… از طریق میز کار الکترونیک اختصاصی وارد عمل شوند و فرآیندهای مورد نظر را مشاهده، ثبت و پیگیری کنند.
لازم به ذکر است که مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای علی قاسم‌پور برعهده دارد.

اشتراک گذاری :