ضریب نفوذ نرم‌افزارهای دیدگاه در استانداری تهران با نصب نرم‌افزار BPMS دیدگاه، افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، این نرم‌افزار با هدف مکانیزه کردن برخی از فرآیندهای خاص‌منظوره در استانداری تهران نصب و بهره‌برداری می‌شود. این سیستم با یکپارچگی با نرم‌افزارها سازمان را قادر می‌کند فرآیندهای خاص منظوره خود را در راهکارهای دیدگاه طراحی کنند. دوری از هرگونه پراکندگی اطلاعاتی و ارائه تجمیع داده‌ها به کاربر نهایی از مشخصات BPMS دیدگاه‌ در استانداری تهران خواهد بود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مزیت‌های سیستم BPMS دیدگاه
چارگون نسخه جدید نرم‌افزار BPMS دیدگاه را برای انطباق بیشتر با استانداردها و پوشش فرآیندهای اختصاصی طراحی و تولید کرده است. پیاده‌سازی هم‌زمان چند مدل از فرآیند سازمانی و زبان ساده و کارآمد از نقاط قوت نرم‌افزار BPMS است. با قابلیت گزارش‌سازی این نرم‌ افزار برای تولید گزارش‌ دلخواه از بخش‌های مختلف، ابزاری ساده در دسترس کاربران است. جستجو و گزارش‌گیری فرم‌ها براساس فیلدهای اطلاعاتی موجود آن‌ها با ابزار نرم‌افزار BPMS دیدگاه به سادگی قابل انجام است.
سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌ وکار (BPMS)‌ مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. این نرم‌افزار با گزارش‌های متعدد، ابزاری مطمئن برای نظارت بر تصمیم‌‌ها، اجرای تغییرات و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود. چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار شامل مراحل، با اهداف زیر است:

  • طراحی شامل شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب
  • مدل‌سازی شامل شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن
  • پیاده‌سازی شامل انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری جهت اجراء فرآیند مطلوب
  • نظارت شامل رهگیری و کنترل اجرای فرآیند

بنابراین گزارش در حال حاضر سیستم‌های حضور و غیاب، پرسنلی، حقوق و دستمزد و آموزش دیدگاه نیز برای ارائه خدمات به 4 هزار پرسنل در استانداری تهران عملیاتی شده‌اند. این مجموعه همچنین به سیستم‌های اتوماسیون اداری دیدگاه مجهز شده است؛ به طوریکه در حال حاضر نرم‌افزار مکاتبات اداری دیدگاه با 1500 کاربر در این مجموعه بهره‌برداری می‌شود.
نرم‌افزارهای کارها، جلسات، مدیریت اسناد، نرم‌افزار تشکیلات سازمانی و سیستم‌های انبار و اموال و بودجه و اعتبارات دیدگاه نیز از دیگر نرم‌افزارهای عملیاتی شده در استانداری تهران هستند.

اشتراک گذاری :