سازمان منطقه آزاد کیش با عملیاتی‌سازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع، دامنه نفوذ نرم‌افزارهای دیدگاه و همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون در حال حاضر نرم‌افزار مکاتبات نرم‌افزار BPMاپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه، سرویس‌های ارسال و دریافت فکس، رهگیری نامه و سرویس سینک از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در سازمان منطقه آزاد کیش مورد استفاده قرارمی‌گیرند.
سازمان منطقه آزاد کیش از سال 94 نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را برای ارئه خدمات به 700 کاربر در سازمان عملیاتی کرده‌ و از همان زمان تاکنون، دامنه نفوذ نرم‌افزارهای دیدگاه را در این مجموعه گسترده‌تر کرده است.
نرم‌افزار پیشخوان ارباب رجوع  دیدگاه نیز انتخاب جدید سازمان منطقه آزاد کیش است که با هدف تحقق حقوق شهروندی و پوشش مکانیزه مکاتبات بین مراجعین و مدیریت سازمان، تهیه شده است.
از آنجا که دریافت نامه از ارباب رجوع در مراحل ارسال، دسته‌بندی و ثبت نامه‌ها در نرم‌افزار مکاتبات، هزینه‌های مالی و انسانی زیادی را به واحدهای دبیرخانه‌ای تحمیل می‌کند، راه‌اندازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه را می‌توان پایانی بر این روش سنتی دانست.
سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه با پیاده‌سازی در وب‌گاه سازمان منطقه آزاد کیش، ابزاری جدی و عملیاتی برای تحقق تکریم ارباب رجوع و تحقق میز خدمت در این سازمان خواهد بود.
با عملیاتی‌سازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه در سازمان منطقه آزاد کیش، علاوه بر کاهش چشمگیر مراجعه حضوری ارباب رجوع از انجام عملیات حجیم و پرهزینه ارسال نسخه‌های کاغذی نامه‌ها نیز با اسکن و ثبت آنها در سیستم مکاتبات اداری دیدگاه کاسته می‌شود.
میز خدمت الکترونیکی سازمان منطقه آزاد کیش با ایجاد قابلیت نظارت کامل بر فرآیند ثبت نامه‌ها براساس دسترسی‌های متنوع کاربران دبیرخانه، پاسخ‌گویی به ارباب رجوع و مخاطبین را سرعت می‌دهد.
سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه در همه سازمان‌های کاربر نرم‌افزار مکاتبات که درخواست‌های ارباب رجوع را در قالب نامه دریافت می‌کنند و با ثبت آن در دبیرخانه، نامه را در این نرم‌افزار به گردش می‌اندازند، قابلیت بهره‌برداری دارد.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه را از سوی چارگون، سرکار خانم مهسا اشرفی بر عهده دارد.

اشتراک گذاری :