استقرار نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه در 2 سازمان مشتری

نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه در 2 سازمان مشتری چارگون نصب و عملیاتی شد تا مدیران سازمان‌ها را در انجام عادلانه و استاندارد ارزیابی‌ها و اختصاص حقوق و مزایا به پرسنل بر اساس شایستگی، همراهی کند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز و شرکت هواپیمایی زاگرس 2 سازمانی هستند که علاوه بر نرم‌افزار ارزیابی عملکرد سایر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دیدگاه را نیز برای نصب و بهره‌برداری انتخاب کرده‌اند.
به  گزارش روابط عمومی چارگون شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز پیش از این نرم‌افزارهای مکاتبات، مدیریت جلسات، مدیریت کارها از حوزه اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد مدیریت منابع انسانی دیدگاه را در مجموعه خود عملیاتی کرده و کاربرانش تجربه بهره‌‌مندی از این نرم‌افزارها را داشته‌اند.
مدیریت این شرکت در همکاری تازه خود با چارگون  استقرار نرم‌افزار آموزش و سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه را برگزیده است. از سوی دیگر شرکت هواپیمایی زاگرس که به تازگی در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفته است علاوه بر سیستم ارزیابی عملکرد با هدف ارائه خدمات مکانیزه به 1300 پرسنل خود نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی و پرسنلی دیدگاه را نیز انتخاب کرده است.
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد از حوزه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه به مدیریت این دو سازمان امکان سنجش عوامل کارکردی و عملکرد پرسنل را  ارائه می‌کند. این نرم‌افزار از طریق یکپارچگی با دیگر نرم‌افزارهای دیدگاه و همچنین ساختار داینامیک خود، قابلیت‌های متنوعی در پوشش‌دهی به انواع متدهای مرسوم در حوزه سنجش عملکرد کارکنان ارائه می‌دهد.
ابزار طراحی فرم (Form Designer) و نیز موتور طراحی گردش کار (Workflow Engine) دو قابلیت مهم نرم‌افزارهای دیدگاه هستند که در سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه مزیت‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کنند.
گفتنی است نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه امکان طراحی فرم‌های متنوع برای گروه‌های مختلف از کارکنان سازمان با سطح دسترسی قابل تعریف را داراست و متدولوژی‌های مختلف گردش فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان به همراه امکان طراحی و تحلیل پاسخ‌نامه‌ها مطابق سبک‌های متنوع از طریق آن را امکانپذیر می‌کند.
ویژگی دیگر این سیستم را می‌توان امکان پیاده‌سازی چندین روش و دوره ارزیابی براساس ماهیت دپارتمان‌ها در طول یک دوره ارزیابی کامل دانست که در نهایت نتایج کلیه این ارزیابی‌ها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه حقوق و مزایا قابل ارسال به نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه است.
تهیه و گردش تایید پیش‌نویس دستورالعمل ارزیابی، تعریف دوره‌های ارزیابی و الگوهای پاسخ به شاخص‌ها و تعیین امتیازات گزینه‌ها و تعیین مراحل ارزیابی و ضریب در هر مرحله و تعریف بسته‌های سوالات با ضریب اهمیت متفاوت را می‌توان از دیگر قابلیت‌های نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه برشمرد.