تکمیل نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در 2 سازمان مشتری

نفوذ سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه با استقرار نرم‌افزار حضور و غیاب و سایر سیستم‌های تکمیلی در بیمارستان علامه شیخ محمد کرمی و موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، توسعه می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران بیمارستان علامه شیخ محمد کرمی نرم‌افزارهای پرسنلی،‌ تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را برای ارائه خدمات به 600 پرسنل  خود برگزیده‌اند. این بیمارستان پیش از این نیز به نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و دیدگاه همراه مجهز شده بود.
نرم‌افزار مکاتبات و سرویس‌های تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و LINK و پیشخوان دیدگاه همراه دسترسی مدیران و کارکنان بیمارستان به اطلاعات و انجام فرآیندهای اداری را ممکن کرده‌اند.
بنابراین گزارش علاوه بر بیمارستان علامه شهید محمد کرمی،‌ استقرار سیستم حضور و غیاب در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به تیم فنی چارگون واگذار شده است.
در این موسسه نیز با رویکرد توسعه‌ نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه پیش از این، سیستم‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد، عملیاتی شده‌اند. با ‌استقرار نرم‌افزار حضور و غیاب ضمن  تکمیل چرخه عملیاتی نرم‌افزارهای دیدگاه، زمینه کنترل و نظارت مکانیزه بر ورود و خروج 130 پرسنل موسسه برای مدیریت این مجموعه،‌ فراهم می‌‌شود.
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز علاوه بر سیستم‌های حوزه منابع انسانی به نرم‌افزار مکاتبات اداری و اپلیکیشن پیشخوان دیدگاه همراه نیز مجهز است.
ارائه چرخه کامل مدیریت منابع انسانی در مجموعه دیدگاه و اتصال سیستم حضور و غیاب به نرم‌افزارهای پرسنلی و حقوق و دستمزد، مزیت مهمی در سهولت و سرعت محاسبه حقوق کارکنان سازمان‌های بهره‌بردار به شمار می‌آید.
ثبت درخواست‌ها توسط پرسنل از طریق سیستم و گردش آن‌ها بر اساس سطوح دسترسی متفاوت و مطابق با چارت سازمانی به آسانی قابل پیاده‌سازی است. از سوی دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار در پشتیبانی از شیفت‌های کاری متنوع مانند شیفت‌های شناوری و چرخشی بیمارستان‌ها، قابل توجه است.
سیستم حضور و غیاب به عنوان نرم‌افزار کنترل تردد کارکنان در سازمان استفاده می‌شود و با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل و تهیه گزارشات ساعات حضور و غیاب کارکنان و ارسال خودکار این داده‌ها به نرم‌افزار حقوق ‌و دستمزد دیدگاه، نقش مهمی در محاسبه حقوق کارکنان ایفا می‌کند.
انعطاف‌پذیری و ساختار داینامیک این نرم‌افزار امکان ارتباط با انواع مختلف سخت‌افزارهای ثبت تردد و دستگاه‌های کارت‌ساعت را بدون هیچ محدودیتی، فراهم می‌کند.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,