نفوذ سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه  با استقرار نرم‌افزار حضور و غیاب و سایر سیستم‌های تکمیلی در بیمارستان علامه شیخ محمد کرمی و موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، توسعه می‌یابد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران بیمارستان علامه شیخ محمد کرمی نرم‌افزارهای پرسنلی،‌ تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را برای ارائه خدمات به 600 پرسنل  خود برگزیده‌اند. این بیمارستان پیش از این نیز به نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و دیدگاه همراه  مجهز شده بود.
نرم‌افزار مکاتبات و سرویس‌های تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و LINK و پیشخوان دیدگاه همراه دسترسی مدیران و کارکنان بیمارستان به اطلاعات و انجام فرآیندهای اداری را ممکن کرده‌اند.
بنابراین گزارش علاوه بر بیمارستان علامه شهید محمد کرمی،‌ استقرار سیستم حضور و غیاب  در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به تیم فنی چارگون واگذار شده است.
در این موسسه نیز با رویکرد توسعه‌ نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه پیش از این، سیستم‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد، عملیاتی شده‌اند. با ‌استقرار نرم‌افزار حضور و غیاب  ضمن  تکمیل چرخه عملیاتی نرم‌افزارهای دیدگاه، زمینه کنترل و نظارت مکانیزه بر ورود و خروج 130 پرسنل موسسه برای مدیریت این مجموعه،‌ فراهم می‌‌شود.
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز علاوه بر سیستم‌های حوزه منابع انسانی به نرم‌افزار مکاتبات اداری و اپلیکیشن پیشخوان دیدگاه همراه نیز مجهز است.
ارائه چرخه کامل مدیریت منابع انسانی در مجموعه دیدگاه و اتصال سیستم حضور و غیاب به نرم‌افزارهای پرسنلی و حقوق و دستمزد، مزیت مهمی در سهولت و سرعت محاسبه حقوق کارکنان سازمان‌های بهره‌بردار به شمار می‌آید.
ثبت درخواست‌ها توسط پرسنل از طریق سیستم و گردش آن‌ها بر اساس سطوح دسترسی متفاوت و مطابق با چارت سازمانی به آسانی قابل پیاده‌سازی است. از سوی دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار در پشتیبانی از شیفت‌های کاری متنوع مانند شیفت‌های شناوری و چرخشی بیمارستان‌ها، قابل توجه است.
سیستم حضور و غیاب به عنوان نرم‌افزار کنترل تردد کارکنان در سازمان استفاده می‌شود و با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل و تهیه گزارشات ساعات حضور و غیاب کارکنان و ارسال خودکار این داده‌ها به نرم‌افزار حقوق ‌و دستمزد دیدگاه، نقش مهمی در محاسبه حقوق کارکنان ایفا می‌کند.
انعطاف‌پذیری و ساختار داینامیک این نرم‌افزار امکان ارتباط با انواع مختلف سخت‌افزارهای ثبت تردد و دستگاه‌های کارت‌ساعت را بدون هیچ محدودیتی، فراهم می‌کند.

اشتراک گذاری :