تیم فنی چارگون نرم‌افزار BPMS 5 را با هدف فرآیندمحور کردن ساختارها و ایجاد رویکردی نوین در فعالیت‌های سازمانی در 4 سازمان مشتری عملیاتی کرد.

به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ در طی این پروژه استقرار، استانداری خراسان شمالی و پژوهشگاه نیرو، شرکت پخش آدوراطب و شرکت حمل و نقل سنگین و فوق‌سنگین نوید بهمن به نرم‌افزار BPMS 5 مجهز شده‌اند.
تیم فنی چارگون در شرکت حمل و نقل سنگین و فوق‌سنگین نوید بهمن همچنین نرم‌افزار مکاتباتدیدگاه همراه و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس و ایمیل را نیز عملیاتی کرده است.
سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. همچنین با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد ابزاری مطمئن جهت نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز به منظور بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.
علاوه براین به منظور پشتیبانی از چرخه حیات مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و سیستم BPMS ، شرکت چارگون امکانات و ابزارهای کاربردی را در سطح محصول یکپارچه خود در اختیار مشتریان قرار می‌دهد که از آن طریق مدیران می‌توانند کسب‌وکار سازمان مطبوع خود را به صورت سفارشی‌سازی شده راهبری نمایند.
نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه از طریق یکپارچگی با سایر سیستم‌های مجموعه نرم‌افزاری، این دو شرکت را قادر می‌سازد تا فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را در قالب‌ راهکارهای مختلف دیدگاه طراحی کنند و آنها را برای بهر‌ه‌برداری از همان طریق در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

راهکار مدیریت فرآیند کسب‌ و کار دیدگاه با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد، ابزار مطمئنی برای نظارت بر اجرای فرآیندها، تصمیم‌سازی درباره تغییرات مورد نیاز و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان به شمار می‌آید. مدیریت فرآیند کسب‌وکار در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه شامل ابزارهای متعدد برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است که دامنه عملکردی نرم‌افزار BPMS را مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره سازمان‌های مشتری، تشکیل می‌دهد.
ارائه گزارش‌های متعدد از طریق نرم‌افزار BPMS راهکارهای مناسبی را برای اعمال نظارت بر اجرای فرآیندها، تصمیم‌گیری درباره تغییرات سازمان و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.
گفتنی است از سوی چارگون سرکار خانم شراره رضائیه و آقایان علی قاسم‌پور و مهدی راد مدیریت این پروژه‌ها را برعهده داشته‌اند.

اشتراک گذاری :