دانشگاه سیستان و بلوچستان به نرم‌افزارهای مختلفی از راهکارهای مدیریت منابع انسانی و لجستیک دیدگاه مجهز شد .

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، نرم‌افزارهای بیمه مکمل، بازنشستگی و حقوق و دستمزد، انبار، اموال و خرید و تدارکات ازسوی تیم فنی در دانشگاه سیستان و بلوچستان نصب و راه‌اندازی شدند.
بنابراین گزارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان پیش از این نیز به نرم‌افزارهای مکاتبات، ‌دیدگاه همراه و سرویس‌های ارسال و دریافت ایمیل، فکس، ECE و LINK از حوزه اتوماسیون اداری تجهیز شده؛ به طوریکه در حال حاضر سیستم مکاتبات دیدگاه برای ١٠٠٠ نفر در این مجموعه، عملیاتی شده است.
کارشناسان چارگون همچنین با حضور در دانشگاه سیستان و بلوچستان و استقرار نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، پرسنلی، حضور و غیاب و نرم‌افزار bpms دیدگاه، زمینه خدمات‌دهی مکانیزه به 1400 پرسنل این دانشگاه را فراهم کردند.
مدیران دانشگاه سیستان و بلوچستان در همکاری تازه خود با شرکت چاگون با انتخاب نرم‌افزارهای مختلفی از مدیریت منابع انسانی، دامنه نفوذ نرم‌افزارهای دیدگاه را در این مجموعه گسترده کردند تا از مزیت‌های یکپارچگی نرم‌افزارها بهره‌مند شوند.
مکانیزاسیون کامل فرآیندهای واحد منابع انسانی در بستر یکپارچه و منعطف از مزیت‌های استقرار سیستم جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه در این نهاد آموزشی خواهد بود. این نرم‌افزارها با پوشش همه جانبه امور پرسنلی،‌ حقوق و دستمزد و حتی امور مرتبط با بازنشستگی و صدور احکام، تحقق دقت، سرعت و نگهداری اطلاعات را در دانشگاه سیستان و بلوچستان تضمین می‌کنند.
مهمترین ارزش افزوده استقرار سیستم‌های جامع منابع انسانی دیدگاه در سازمان‌های مشتری این است که نگاه فرآیند‌محور و ضابطه‌مند نسبت به قوانین و مقرارت سازمانی در طراحی و تولید نرم‌افزارها، عملکرد واحدهای سازمانی را از حالت جزیره‌ای و منفرد خارج می‌کند.
در چرخه نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه همه امور مرتبط پرسنل از زمان جذب و استخدام تا دوره خدمت و اشتغال و نیازهای رفاهی، آموزشی، انگیزشی و ارزیابی عملکرد و همچنین خاتمه قرارداد و بازنشستگی در یک بسته‌بندی کامل و یکپارچه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اشتراک گذاری :