تجهیز 4 سازمان‌ مشتری چارگون به نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه

سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه در 5 سازمان مشتری نصب شدند تا زمینه‌ساز تحولات ساختاری در ارائه خدمات به پرسنل این سازمان‌ها باشند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، صندوق ذخیره فرهنگیان در همکاری جدید خود عملیاتی‌سازی نرم‌افزار تشکیلات سازمانی را از تیم فنی دیدگاه درخواست کرده است.
این صندوق پیش از این به نرم‌افزار مکاتبات 5 و دیدگاه همراه از حوزه اتوماسیون اداری و سیستم‌های حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، پرسنلی و مدیریت فرآیندها (BPMS) مجهز شده بود.
شرکت پیمان کارآفرین نیز که با خرید نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و منابع انسانی در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفته است به سیستم‌های حقوق و دستمزد، پرسنلی، حضور غیاب، مکاتبات5 و دیدگاه همراه مجهز می‌شود.
تیم فنی چارگون همچنین نرم‌افزار تشکیلات سازمانی و وام را از مجموعه سیستم‌های منابع انسانی دیدگاه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) عملیاتی می‌کند.
این پژوهشگاه پیش از این به نرم‌افزارهای حضور و غیاب، مدیریت مزایا، پرسنلی، حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی دیدگاه و چندین سیستم از حوزه مالی و لجستیک مجهز شده است.
استقرار سیستم‌های حضور و غیاب و پرسنلی در پارک علم و فناوری فارس و تجهیز دانشگاه قم به نرم‌افزارهای وام و تشکیلات سازمانی منابع انسانی دیدگاه از دیگر پروژه‌های در دست انجام تیم فنی چارگون خواهد بود.
در دانشگاه قم پیش از این، نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نصب و راه‌اندازی شده بودند تا امور مرتبط با کارکنان این دانشگاه بطور مکانیزه و با سرعت و دقت بیشتری انجام شوند.
رسالت مدیریت منابع انسانی، کمک به عملکرد بهتر و افزایش تولید برای تحقق اهداف و راهبردهای استراتژیک سازمان‌هاست؛ به همین دلیل با توجه به شتاب گرفتن روند تغییرات محیطی و درون سازمانی، واکنش و تطبیق به موقع سیستم‌های منابع انسانی دیدگاه‌ با این تغییرات به یکی از اهداف اصلی در این راهکار، تبدیل و تلاش شده تا سیستم‌های جامع و یکپارچه آن، کلیه فرآیندها و مفاهیم مورد نظر مدیران و کارشناسان این حوزه را پوشش دهند.
به عنوان مثال نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه با هدف متمرکز کردن اطلاعات پرسنل و انجام امور مختلف احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده و با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌کند.
ساختار منعطف این نرم‌افزار در راهکار منابع انسانی دیدگاه، بستر مناسبی برای پیاده‌سازی انواع مختلف متدولوژی‌های مدیریت منابع‌انسانی و انطباق با قوانین خدمات کشوری، قانون کار، هیات علمی و … را داراست.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,