اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با هدف ساماندهی امور مالی و بودجه‌ریزی به نرم‌افزارهای مدیریت مالی دیدگاه مجهز می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، این اداره کل با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی دیدگاه، همکاری خود با چارگون را توسعه داد.
اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، پیش از این با نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای اموال دولتی، پرسنلی و حقوق و دستمزد دیدگاه برای 190 پرسنل این مجموعه همکاری خود با چارگون را آغاز کرده‌ بود‌.
قرار است نرم‌افزار بودجه و اعتبارات مجموعه دیدگاه در بستری منعطف، این اداره کل را در محاسبه بهای تمام‌شده کالا و خدمات همراهی ‌کند و ابزارهای مورد نیاز برای بودجه‌ریزی عملیاتی را در اختیار کاربران آن، قرار دهد.
سهمیه‌بندی بودجه‌ بر اساس شعب سازمان و تقسیم‌بندی‌ آن بر اساس مصارف و همچنین کنترل مستقیم بودجه تخصیصی از کارکردهای نرم‌افزار بودجه و اعتبارات دیدگاه است.
دریافت انواع گزارش‌های در قالب فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی و دریافت گزارش‌های دلخواه به صورت نامحدود را می‌توان از دیگر قابلیت‌های ویژه نرم‌افزار بودجه و اعتبارات دیدگاه برشمرد.
از سوی دیگر، عملیاتی شدن نرم‌افزار حسابداری دولتی (حسابداری تعهدی) در مجموعه نرم‌افزارهای مالی دیدگاه که منطبق بر آخرین تغییرات وزارت دارایی طراحی شده نیز همه گزارش‌های مورد نیاز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل را در اختیار کاربران و مدیران این مجموعه قرار می‌دهد.
امکان دریافت سند اتوماتیک از نرم‌افزارهای مالی دیدگاه مانند بودجه و اعتبارات و نرم‌افزارهای منابع انسانی و لجستیک دیدگاه مانند حقوق و دستمزد و اموال و انبار از مزایای سیستم حسابداری دولتی چارگون است.
بکارگیری این نرم‌افزار علاوه بر امکان صدور سند اتوماتیک حسابداری باعث افزایش سرعت و دقت سازمان در ثبت اسناد حقوق و دستمزد، اموال،  حسابداری انبار و اعتبارات می‌شود و صرفه‌جویی زمانی و کاهش خطا در ثبت و اسناد مالی را به دنبال دارد.
مزیت دیگر سیستم حسابداری تعهدی مجموعه دیدگاه، پویا بودن سیستم به معنی حذف وابستگی سازمان به شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزار در زمینه اعمال تغییرات پروتکل تعهدی است؛ به طوریکه گزارش‌های سنا و سناما و ارائه گزارشات قانونی مطابق با آیین‌نامه‌های وزارت دارایی قابلیت بروررسانی دارند.
گفتنی است؛ از سوی چارگون مدیریت این پروژه را جناب آقای علی قاسم‌پور برعهده دارد.

اشتراک گذاری :