ضریب نفوذ نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه با ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار جلسات در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران توسعه یافت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با استقرار نرم‌افزار 5BPMS نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری شامل مکاتبات، مدیریت اسناد و مدیریت کارها  آغاز شد.
در ادامه این همکاری، علاوه برعملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و پرسنلی از راهکار منابع انسانی دیدگاه، سرویس‌های مختلف زیرساخت، ‌پایشگر و دیدگاه همراه نیز برای ارائه خدمات به کاربران دانشگاه برگزیده شدند.
نرم‌افزار جلسات دیدگاه  نیز اخیرا از سوی مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران برای ایجاد بهره‌وری در  مدیریت بهینه جلسات و تاثیرگذاری در بهبود عملکرد سرمایه‌های مالی و انسانی انتخاب شده است.
این نرم‌افزار از مجموعه اتوماسیون اداری دیدگاه، با الگوبرداری از ابزارهای تعاملی شبکه‌های اجتماعی، امکانات متنوعی برای برگزاری جلسات موثر در اختیار کاربر می‌گذارد و انجام فرآیندهای مرتبط با برگزاری جلسات را تسهیل می‌کند.
نرم‌افزار جلسات، تجربه متفاوتی از فضای تعاملی را در سازمان ایجاد می‌کند و زمینه گفتگوی مدعوین، قبل از برگزاری جلسه و پس از آن و همچنین پیگیری‌های پس از اتمام جلسه را در فضای نرم‌افزار برای همه افراد، فراهم می‌کند.
پوشش کلیه مراحل جلسات مانند ثبت، لغو، ویرایش قبل و در حین جلسه و نهایی‌سازی آن، ایجاد جلسات تکرار شونده، ارسال دعوت نامه به مدعوین خارج از سازمان و افزودن تقویم دیگر کارمندان، اتاق جلسات و مشاهده جزئیات آنها با داشتن دسترسی از مزیت‌های نرم‌افزار جلسات دیدگاه است.
قابلیت‌هایی مانند نمایش پیش‌بینی وضعیت آب و هوا در زمان جلسه و برقراری ارتباط با سرویس گوگل مپ برای نمایش محل جلسه، مزیت‌های بیشتری برای این نرم‌ا‌فزار ایجاد کرده است.
گفتنی است که مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای علی قاسم‌پور بر عهده دارد.

اشتراک گذاری :