دامنه نرم‌افزارهای دیدگاه در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان با خرید لیسانس و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار، توسعه یافت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان از کاربران قدیمی است که پیش از این، تجربه عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مکاتبات،‌ حقوق و دستمزد، پرسنلی و دیدگاه همراه را در کارنامه خود دارد.
در حال حاضر 255 کاربر این اداره کل، امور اداری و مکاتباتی خود را با بهره‌گیری از اتوماسیون اداری دیدگاه انجام می‌دهند و مدیریت منابع انسانی این مجموعه برای رسیدگی به امور 500 پرسنل خود از نرم‌افزارهای پرسنلی و حقوق و دستمزد دیدگاه بهره می‌گیرد.
اهمیت نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه در این است که کلیه سیستم‌های منابع انسانی و مالی دیدگاه چه مستقیم و چه با واسطه، اطلاعات پرسنلی کارکنان اداره کل فنی و حرفه‌ای کردستان را از این سیستم دریافت می‌کنند.
علاوه بر این نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه نیز با محاسبه حقوق و مزایای کارکنان این مجموعه بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه منابع‌ انسانی، ابزاری کارآمد برای بهینه‌سازی منابع در این مجموعه به شمار می‌رود.
مدیران این اداره کل، اخیرا نیز نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار از راهکار لجستیک دیدگاه را برای ساماندهی امور انبارهای خود برگزیده‌اند.
نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار دیدگاه مدیریت گردش کالا در این سازمان‌ مشتری چارگون را برعهده خواهد گرفت و با ابزارها و امکانات مختلف، گزارش‌های دقیقی را در اختیار مدیران این مجموعه، قرار خواهد داد.
مهمترین ویژگی نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار دیدگاه، پیاده‌سازی فرآیند اختصاصی گردش کار برای درخواست کالای در هر سازمان است. بستر ارتباطی یکپارچه این نرم‌افزار با سایر نرم‌افزارهای راهکار لجستیک مانند نرم‌افزار مدیریت اموال و خرید و تدارکات، بهره‌وری سازمانی را برای کاربران این مجموعه نرم‌افزاری به همراه دارد.
مجموعه نرم‌افزارهای راهکار لجستیک دیدگاه با پوشش فرآیندهای سخت‌افزاری سازمان‌ها زمینه کنترل و نظارت بر موجودی انبارها،‌ اموال و دارایی‌های ثابت، مدیریت آنها و همچنین دریافت گزارش‌های شفاف و جامع از حوزه خرید و تدارکارات در سازمان‌ها را فراهم می‌کنند.

اشتراک گذاری :