عملیاتی‌سازی نرم‌افزار بیمه مکمل از مجموعه سیستم‌های جامع منابع انسانی،‌ دامنه نرم‌افزارهای دیدگاه را در پژوهشگاه نیرو توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، پژوهشگاه نیرو با 1000 پرسنل و بکارگیری نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی و اتوماسیون اداری از کاربران بزرگ مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه است.
تیم فنی چارگون، تاکنون نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، پرسنلی، مکاتبات‌۵، حضور و غیاب، ارزیابی عملکرد ، جلسات و دیدگاه همراه را در این مجموعه عملیاتی کرده‌ است.
مدیریت پژوهشگاه نیرو در اقدامی تازه و با هدف حمایت از کارکنانش در زمینه جبران هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های خاص، نرم‌افزار بیمه مکمل دیدگاه را برگزیده است.
این نرم‌افزار با ثبت اطلاعات و محاسبات حق بیمه و تبدیل اطلاعات بیمه‌ای پرسنل در قالب پرونده درمان، ‌پژوهشگاه نیرو را در ارائه خدمات به کارکنان خود همراهی می‌کند.
نگهداری سوابق، محاسبه هزینه‌های جبران درمان، صدور انواع معرفی‌نامه و دفترچه به همراه فرآیندهای مرتبط، ثبت اطلاعات قراردادهای بیمه با شرکت‌های بیمه‌گر و تعیین میزان تعهدات و فرانشیز‌های مربوطه از کارکردهای نرم‌افزار بیمه مکمل دیدگاه است.
نرم‌افزار بیمه مکمل دیدگاه با ایجاد بستر مکانیزه تعریف نوع بیمه، مبلغ حق بیمه، هزینه‌های درمانی و هزینه‌های فرانشیز، خدماتی متنوعی را برای ارائه به پرسنل سازمانی و شرکتی پوشش می‌دهد.
تعریف بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تعریف قرارداد بیمه و محاسبه مبلغ حق بیمه و هزینه‌های درمانی هر فرد و افراد تحت تکفل وی در این نرم‌افزار انجام می‌شود؛ ضمن اینکه پرسنل سازمانی از طریق منوی پیشخوان نسبت به همه این امور، مطلع خواهند شد.
یکپارچگی نرم‌افزار بیمه مکمل دیدگاه با نرم‌افزار حقوق‌ و دستمزد و ثبت و پردازش داده‌های مربوط به هزینه‌های بیمه‌ای موجب می‌شود تا پژوهشگاه نیرو بتواند از قابلیت‌های یکپارچه این نرم‌افزارها بیشترین بهره را ببرد.
مشاهده آرشیو پرونده‌های بیمه و سوابق، مدیریت اطلاعات لیست افراد تحت پوشش و جزئیات هزینه‌ها، بکارگیری ابزار گزارش‌ساز پارامتریک و تهیه گزارشات متنوع از دیگر امکانات نرم‌افزار بیمه مکمل دیدگاه در پژوهشگاه نیرو خواهد بود.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه را از سوی چارگون جناب آقای مهدی راد برعهده دارد.

اشتراک گذاری :