تیم فنی و استقرار چارگون عملیات نصب و استقرار نرم‌افزارهای منابع انسانی و لجستیک دیدگاه را با موفقیت در 6 سازمان مشتری به پایان رساند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، ارتقای بهره‌وری و توسعه ساختارهای سازمانی در سازمان‌های مشتری مهمترین ارزش افزوده، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های جامع منابع انسانی دیدگاه در سازمان‌های مشتری است. از سوی دیگر به دلیل  شتاب گرفتن روند تغییرات محیطی و درون سازمانی، واکنش و تطبیق به موقع منابع انسانی،‌ به یکی از اهداف سازمانی تبدیل ‌شده‌ و به دنبال آن، مهمترین رسالت مدیریت منابع انسانی به بسترسازی مناسب برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان ، معطوف شده است.
تیم فنی چارگون با همین رویکرد، نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، بیمه مکمل و نرم‌افزار خرید و تدارکات را در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان و نرم‌افزار وام و تسهیلات را در جامعه المصطفی العالمیه، نصب و راه‌اندازی کرد.
این تیم همچنین در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان، نرم‌افزار ارزیابی عملکرد و در بانک حکمت ایرانیان نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات، حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، پیشنهادات را به همراه سیستم‌های حسابداری انبار، اموال و دارایی‌های ثابت و خرید و تدارکات عملیاتی کرده و در اختیار کاربران قرار داد.
بنا براین گزارش، نصب و را‌ه‌‌اندازی نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد و سرویس‌های ECE، ایمیل و دیدگاه همراه در پارک علم و فناوری استان قم از دیگر پروژه‌های خاتمه‌یافته تیم فنی چارگون است.
تیم استقرار چارگون همچنین نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد از حوزه منابع انسانی و نرم‌افزارهای حسابداری، بودجه و اعتبارات، انبار، اموال و دارایی‌های ثابت از راهکار لجستیک را در مرکز مطالعات سیاست‌های عمومی نهاد ریاست جمهوری عملیاتی کرده است.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه‌ها در سازمان‌های مشتری را سرکار خانم شراره رضائیه و آقایان مهدی راد و علی قاسم‌پور برعهده داشته‌اند.

اشتراک گذاری :