سازمان اقتصادی کوثر به سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه مجهز می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
نرم افزارهای منابع انسانی دیدگاه
نرم افزارهای منابع انسانی دیدگاه

به گزارش روابط عمومی چارگون مدیران این سازمان پس از تجربه موفق نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه، سیستم‌های جامع منابع انسانی را برای مدیریت امور 400 پرسنل خود برگزیده‌اند.
در همکاری جدید چارگون و سازمان اقتصادی کوثر نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب، مدیریت مزایا، آموزش، وام، مهمانسرا، حقوق و دستمزد و سیستم پیشنهادات برای عملیاتی‌سازی انتخاب شده‌اند.
شرکت چارگون با تمرکز بر شناخت بازار و نیازهای خاص سازمان‌های ایرانی به تحلیل و طراحی سیستم‌های جامع و یکپارچه منابع انسانی پرداخته‌است. سیستم مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» به سازمان اقتصادی کوثر این امکان را می‌دهد که ضمن مکانیزه‌ کردن کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، از اتلاف منابع جلوگیری کند و به منافع حاصل از افزایش‌ بهره‌وری دست یابد.
اهمیت نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه در امکان نگهداری کلیه سوابق و اطلاعات کارکنان براساس فرآیندهای جذب، تکمیل اطلاعات پرونده و صدور انواع حکم و قرارداد به صورت اتوماتیک است. این نرم‌افزار با پوشش چرخه بزرگ منابع انسانی از جذب نیرو تا بازنشستگی و ارتباط با سایر سیستم‌های حوزه منابع انسانی و مالی دیدگاه، تاثیر شگرفی در بهره‌وری سرمایه‌های سازمانی دارد.
پیوستگی نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد علاوه بر پوشش کامل فرآیند جذب، ‌استخدام و بازنشستگی پرسنل، قابلیت انطباق با قوانین مختلف کشور مانند قانون خدمات کشوری،  قانون کار، هیات علمی و … را نیز داراست.
بهره‌برداری از نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه نیز تجهیز سازمان به ابزاری برای کنترل تردد کارکنان است. ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل، تهیه گزارشات ساعات حضور و غیاب آنها و ارسال خودکار اطلاعات به نرم‌افزار حقوق‌ و دستمزد از قابلیت‌های کاربردی این نرم‌افزار است.
بنا براین گزارش، اهمیت نرم‌افزار بیمه مکمل دیدگاه در همراهی سازمان‌ کارفرما برای حمایت از کارکنان در زمینه جبران هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های خاص است. از کارکردهای این نرم‌افزار می‌توان به ثبت اطلاعات و محاسبات مربوط به حق بیمه، تحت پوشش قرار دادن آنها و تبدیل اطلاعاتشان در قالب پرونده درمان، اشاره کرد.
توانمندسازی و نگهداشت کارکنان نیز موضوع عملکرد «نرم‌افزار آموزش» مجموعه دیدگاه در سازمان‌های مشتری است. این نرم‌افزار امکان پیاده‌سازی مراحل مختلف فرایند‌ آموزشی شامل نیازسنجی، اجرا، ارزیابی و سنجش اثربخشی و نیز گزارش‌گیری از کلیه عملکرد‌های آموزشی در سازمان را داراست.

اشتراک گذاری :