استقرار نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه در استانداری تهران

استانداری تهران با عملیاتی‌سازی نرم‌افزار تشکیلات سازمانی، دامنه نفوذ نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه را در استانداری تهران توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ در حال حاضر سیستم‌های حضور و غیاب، پرسنلی، حقوق و دستمزد و آموزش دیدگاه  برای ارائه خدمات به 4 هزار پرسنل این مجموعه، عملیاتی شده‌اند.
استانداری تهران همچنین به سیستم‌های اتوماسیون اداری دیدگاه نیز مجهز شده است؛ به طوریکه در حال حاضر نرم‌افزار مکاتبات اداری دیدگاه با 1500 کاربر در این مجموعه بهره‌برداری می‌شود
نرم‌افزارهای کارها، جلسات، مدیریت اسناد و سیستم‌های انبار و اموال و بودجه و اعتبارات دیدگاه نیز از دیگر سیستم‌های عملیاتی شده در استانداری تهران هستند.
انتخاب نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه از سوی استانداری تهران تلاشی برای ساماندهی ساختار سازمانی این مجموعه است.
نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه از سیستم‌های پایه‌ای حوزه منابع انسانی است که امکان نگهداری مجموعه اطلاعات مربوط به پست‌های سازمانی را از سالهای قبل تا به امروز، فراهم می‌کند.
در این سیستم آخرین ساختار مصوب سازمان ثبت شده همراه با کلیه مستندات، تاریخچه‌ها، وظایف و اطلاعات مرتبط، قابل دسترسی است. ارتباط یکپارچه نرم‌افزار تشکیلات سازمانی با سایر سیستم‌های حوزه منابع‌انسانی به ویژه، نرم‌افزار پرسنلی بستر اجرایی مناسبی را برای تعالی سازمانی ایجاد می‌کند.
نگهداری قانون و اساسنامه تاسیس و تشکیل دستگاه و تعریف اهداف و وظایف اساسی سازمان، تعریف سطوح مختلف تشکیلات و مرتب کردن آنها تا سطح پست‌های قابل تصدی، تعریف کلیه شغل‌های سازمان، مشخصات هر شغل و بروزرسانی خودکار وضعیت تصدی پست‌های سازمانی از جمله امکانات شاخص نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه است.
کمترین مزیت نرم‌افزار تشکیلات سازمانی در یک ساختار اداری، کمک به انجام امور مرتبط با احکام کارکنان سازمان توسط نرم‌افزار پرسنلی است.
از منظر مفاهیم موجود در مدیریت منابع انسانی، نرم‌افزار تشکیلات سازمانی می‌تواند با دریافت اطلاعات، فرآیندهای مختلف کنترل‌ و مدیریت در قالب یک سیستم چندوجهی را برای مدیران منابع انسانی سازمان به همراه داشته باشد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,