ارائه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه به 2 سازمان مشتری

نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه شامل سیستم‌های تشکیلات سازمانی، پرسنلی و ارزیابی عملکرد به 2 سازمان مشتری چارگون ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت سانوفی آونتیس گروپ با نرم‌افزارهای پرسنلی و ارزیابی عملکرد و وزارت نیرو با نرم‌افزار تشکیلات سازمانی در جمع کاربران سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه قرار گرفتند.
شرکت سانوفی آونتیس گروپ از کاربران جدید مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه است که برای ارائه خدمات به 220 پرسنل خود نرم‌افزارهای پرسنلی و ارزیابی عملکرد را برگزیده است.
نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه با هدف متمرکز کردن اطلاعات پرسنل و انجام امور مختلف احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده است و با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌کند. ساختار منعطف و طراحی داینامیک نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه، بستر مناسبی برای پیاده‌سازی انواع مختلف متدولوژی‌های مدیریت منابع‌انسانی در شرکت‌ سانوفی اونتیس گروپ فراهم می‌کند.
اهمیت نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه در این است که کلیه سیستم‌های حوزه منابع انسانی و مالی دیدگاه چه مستقیم و چه با واسطه، اطلاعات پرسنلی کارکنان سازمان را از این سیستم دریافت می‌کنند.
بنابراین گزارش علاوه بر شرکت سانوفی آونتیس گروپ، تیم فروش محصول چارگون همچنین نرم‌افزار تشکیلات سازمانی را به وزارت نیرو عرضه کرده است تا ضریب نفوذ نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در این مجموعه توسعه بیشتری پیدا کند.
در حال حاضر نرم‌افزارهای وام، بیمه مکمل، مهمانسرا، پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد در کنار برخی از نرم‌افزارهای حوزه مالی و لجستیک دیدگاه به 1500 پرسنل وزارت نیرو خدمات ارائه می‌کنند.
نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه از سیستم‌های پایه‌ای حوزه منابع انسانی است که امکان نگهداری مجموعه اطلاعات مربوط به پست‌های سازمانی را از سالهای قبل تا به امروز، فراهم می‌کند. در این سیستم، آخرین ساختار مصوب سازمان ثبت شده همراه با کلیه مستندات، تاریخچه‌ها، وظایف و اطلاعات مرتبط قابل دسترسی است.
کمترین مزیت نرم‌افزار تشکیلات سازمانی در یک ساختار اداری، کمک به انجام امور مرتبط با احکام کارکنان سازمان توسط نرم‌افزار پرسنلی است.
گفتنی است مدیریت اجرای این 2 پروژه را سرکار خانم شراره رضائیه و جناب آقای علی قاسم‌پور برعهده دارند.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,